büzüşdürmək

büzüşdürmək
f.
1. Büzük-büzük etmək, büzük hala salmaq, qırış-qırış etmək, əzmək. Köynəyi büzüşdürmək.
2. Büzüşməsinə səbəb olmaq. Sabah ertənin soyuğu <Xosrov və Mədədi> büzüşdürmüşdü. S. R..
3. Ağzın, dilin selikli qişasını çəkib yığmaq (turş şey haqqında). Zəy ağzı büzüşdürür. Göyəm ağzımı büzüşdürdü.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • büzüşdürmə — «Büzüşdürmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bürüşdürmək — f. 1. Bürüşük hala salmaq, bürüş bürüş etmək, qırışdırmaq, əzişdirmək. Kağızı, parçanı bürüşdürmək. 2. Bax büzüşdürmək. Soyuq bizi bürüşdürmüş, kiçiltmişdir. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dodaq — is. 1. Ağız kənarlarını təşkil edən iki mütəhərrik dəri damar büküklərindən hər biri. Adamın iki dodağı olur. Alt dodaq. Üst dodaq. Nazik dodaq. – <Əhməd:> Qara saçları, eşqlə dolu uzun kirpikli gözləri, ərəbi burnu, hamısından artıq gözəl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hövkələmək — f. 1. Bədənin hər hansı bir yerini barmaqları ilə sıxmaq, əzişdirmək, ovmaq, ovuşdurmaq; masaj eləmək. Baldırını hövkələmək. – Eyvaz özünəməxsus təmkinlə danışır, arabir sağ əli ilə təzə qırxılmış çənəsini hövkələyirdi. Ə. Vəl.. 2. Bir şeyi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qırışdırmaq — f. Qırışıq hala salmaq, büzüşdürmək, əzik büzük hala salmaq. Paltarı qırışdırmaq. – Onun <Muradın> saçlarını ağardan, üzünün dərisini qırışdıran yarım əsrlik bir həyat idi. S. H.. Bostançı alnını qırışdırıb göy səmtinə baxdı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • turşaltmaq — f. 1. Turş etmək. 2. «Üzünü», «üz gözünü» və s. sözlərlə məc. – narazılıq, məmnunsuzluq əlaməti olaraq üz gözünü yığmaq, büzüşdürmək, qaşqabağını tökmək. <İbrahim bəy:> Nə olub yenə qaşqabağını turşaldıbsan? Ə. H.. Usta yarı yol getməmişdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • turşutmaq — f. 1. Turşumasına səbəb olmaq; qıcqırtmaq. Qatığı turşutmaq. Südü turşutmaq. 2. «Üzünü «, «üz gözünü» və s. sözlərlə məc. – narazılıq, məmnunsuzluq əlaməti olaraq üz gözünü yığmaq, büzüşdürmək, qaşqabağını tökmək. Bu əsnada şeyx cənabları birdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xışmalamaq — f. 1. Qamarlayıb götürmək, ovcu ilə götürmək, ovuclamaq. Əlyarov pulları cəld xışmalayıb stolunun orta siyirməsinə qoydu. M. Hüs.. Kəndlilər toxumluq buğdanı xışmalayıb dəmyə yerlərə səpəndə şirin bir arzu ilə «ya bəxt» deyərlər. M. C.. Nərgiz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”